Skip to main content
 • Zastrzeganie dokumentów

Zastrzeganie dokumentów

Zarówno Klienci Banku, jak i osoby nie będące klientami Banku, mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

Utracone dokumenty, np. dowód osobisty, prawo jazdy czy paszport  mogą zostać wykorzystane, np. do wyłudzania kredytów, dokonywania zakupów z odroczoną płatnością, kradzieży wypożyczanych przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu kradzieży dobytku lub unikania opłat, dlatego utracone dokumenty najpierw należy zastrzec w Banku.

W naszym Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty
 • tymczasowy dowód osobisty
 • prawo jazdy
 • książeczka wojskowa
 • książeczka marynarska
 • paszport
 • karta stałego pobytu
 • dokument zagraniczny
 • inny dokument (niezdefiniowany)
 • oraz dowód rejestracyjny, karty

Więcej informacji na temat zastrzegania dokumentów tożsamości oraz lista banków przyjmujących zastrzeżenia od osób nie będących klientami naszego banku dostępne są na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl

Kredyt Płynnościowy 2%
dla ROLNIKA
Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

 

Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

 • do 50 ha – 100 tys. zł 
 • 50–100 ha – 200 tys. zł 
 • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
 • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
 • brak rozliczania wydatkowania,
 • okres spłaty do 60 miesięcy,
 • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49