• Teren działania Banku

Teren działania Banku

Zgodnie z zapisem § 2 Statutu Banku, Bank działa na terenie powiatów:
  • pilskiego,
  • chodzieskiego,
  • złotowskiego,
  • nakielskiego,
  • sępoleńskiego

Województwo wielkopolskie

teren1

Województwo kujawsko-pomorskie

teren2

 

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49