Skip to main content
 • RODO ZBP

RODO ZBP

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystaniem usługi weryfikacji RDP i RZNP oraz dokonywania zastrzeżeń RZNP

 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) ZBP informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Banków Polskich, z siedzibą w Warszawie, ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. W ZBP wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 2. prawnie uzasadniony interes ZBP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest wywiązanie się ze zobowiązań wobec Ministra właściwego do spraw Informatyzacji oraz Uczestników Systemu w szczególności w zakresie zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy Ministrem właściwym do spraw Informatyzacji a podmiotami posiadającymi dostęp do usługi weryfikacji posiadanych danych osobowych i danych dokumentu w RDP na podstawie ważnej decyzji administracyjnej na zasadach wskazanych w art. 89 Ustawy z 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2022 poz. 350);
 3. prawnie uzasadniony interes ZBP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest wywiązanie się ze zobowiązań wobec Ministra właściwego do spraw Informatyzacji oraz Uczestników Systemu w szczególności w zakresie zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy Ministrem właściwym do spraw Informatyzacji a podmiotami posiadającym dostęp do usług weryfikacji w RZNP: istnienia zastrzeżenia numeru PESEL oraz statusu zastrzeżenia tego numeru na dany dzień w przeszłości, poprzez uzyskanie dostępu do danych na zasadach określonych w 23m Ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427);
 4. prawnie uzasadniony interes ZBP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest wywiązanie się ze zobowiązań wobec Ministra właściwego do spraw Informatyzacji oraz Uczestników Systemu w szczególności w zakresie zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy Ministrem właściwym do spraw Informatyzacji a podmiotami posiadającym dostęp do usługi dokonania zastrzeżenia w RZNP numeru PESEL na żądanie konkretnej osoby zgodnie z art. 23 f Ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427);

Dane określone w lit. a-c będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przekazania zapytania oraz uzyskania odpowiedzi od Ministra właściwego do spraw Informatyzacji.

 1. prawnie uzasadniony interes ZBP (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest ochrona przed roszczeniami w związku z realizacją zobowiązań wobec Ministra właściwego do spraw Informatyzacji oraz Uczestników Systemu w zakresie rozliczalności działań , o których mowa w pkt. 3 lit. a-c niniejszej klauzuli informacyjnej oraz poprawności rozliczeń finansowych.

Dane określone w lit. d będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat zgodnie z terminem przedawnienia roszczeń oraz terminem przechowywania dokumentacji finansowej wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie ZBP, w szczególności dostawcy usług IT lub podmioty uprawnione do otrzymania takich informacji na podstawie przepisów prawa m.in. organy ścigania, urzędy skarbowe i inne.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego;
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usług, o których mowa w pkt. 3 lit. a-c niniejszej klauzuli informacyjnej.
 4. ZBP informuje również, że dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu ani nie są przekazywane do państw trzecich;

Kredyt Płynnościowy 2%
dla ROLNIKA
Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

 

Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

 • do 50 ha – 100 tys. zł 
 • 50–100 ha – 200 tys. zł 
 • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
 • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
 • brak rozliczania wydatkowania,
 • okres spłaty do 60 miesięcy,
 • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49