Skip to main content
 • Kredyt z dopłatami do oprocentowania z linii RR

  Kredyt z dopłatami do oprocentowania z linii RR

  Kredyt inwestycyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczony może być w szczególności na budowę, przebudowę i remont budynków inwentarskich, zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia  produkcji rolnej, zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich i inne.

  Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

  Wykorzystanie kredytu wymaga udokumentowania 100 % kwoty kredytu.

  Wymagany minimalny udział środków własnych klienta stanowi  20% wartości przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  U Klientów, którzy odzyskują VAT całkowitą wartością inwestycji będzie wartość netto. Istotne jest to, aby przed złożeniem wniosku o kredyt nie zostały zrealizowane żadne prace związane z inwestycją.

  Warunkiem skorzystania z kredytu jest dostępność limitu dopłat przyznawanego przez ARiMR.

  Dlaczego warto?

  Okres spłaty do 15 lat
  Wkład własny 20%
  Możliwość zwrotu VAT

  Przydatne informacje

  Każdy Klient, posiadający gospodarstwo rolne, ubiegający się o kredyt wraz z wnioskiem i kwestionariuszem osobowym powinien dołączyć:
  • Najnowszy nakaz od podatku,
  • Zaświadczenie o braku zaległości wobec  KRUS  (Wnioskodawca + Współmałżonek),
  • Zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Gminy,
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • Najnowszą decyzję o płatnościach bezpośrednich,
  • Umowy dzierżawy (o ile są),
  • Umowy i harmonogramy kredytów w innych bankach, leasingi itp. (o ile są zobowiązania w Bankach innych, niż BS Łobżenica),
  • dokumenty związane bezpośrednio z inwestycją, czyli np. w przypadku zakupu maszyny – faktura proforma, w przypadku budowy budynku inwentarskiego kosztorys, pozwolenie na budowę itp.

  Zaświadczenia z KRUS i UG ważne są 1 miesiąc od daty wystawienia.

  Kredyt Płynnościowy 2%
  dla ROLNIKA
  Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

   

  Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

  • do 50 ha – 100 tys. zł 
  • 50–100 ha – 200 tys. zł 
  • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

  Najważniejsze korzyści:

  • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
  • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
  • brak rozliczania wydatkowania,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

  Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49