Skip to main content
 • Kredyt obrotowy z doplatami z linii K02

  Kredyt obrotowy z doplatami z linii K02

  Kredyt obrotowy z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczony może być w szczególności na zakup bieżących środków do produkcji rolnej, w tym pasz, paliwa, nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego oraz stada obrotowego.

  Maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata od daty wystąpienia szkód, ujętej w protokole oszacowania szkód podpisanym przez Wojewodę. Wykorzystanie kredytu wymaga udokumentowania 50 % kwoty kredytu w ciągu 3 miesięcy od dnia uruchomienia środków.

  Warunkiem skorzystania z kredytu jest dostępność limitu dopłat przyznawanego przez ARiMR.

  Dlaczego warto?

  Okres spłaty do 4 lat
  Udokumentowanie fakturami 50%
  Dopłata do oprocentowania

  Przydatne informacje

  Każdy Klient, posiadający gospodarstwo rolne, ubiegający się o kredyt wraz z wnioskiem i kwestionariuszem osobowym powinien dołączyć:
  • Najnowszy nakaz od podatku,

  • Zaświadczenie o braku zaległości wobec  KRUS  (Wnioskodawca + Współmałżonek),

  • Zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Gminy,

  • Zaświadczenia z KRUS i UG ważne są 1 miesiąc od daty wystawienia.

  • Najnowszą decyzję o płatnościach bezpośrednich,

  • Umowy dzierżawy (o ile są),

  • Umowy i harmonogramy kredytów w innych bankach, leasingi itp. (o ile są zobowiązania w Bankach innych, niż BS Łobżenica),

  • oryginalny protokół oszacowania szkód podpisany przez Wojewodę,

  • Załącznik 5,

  • Załącznik 18.

   Dodatkowo przy ubieganiu się o pomoc de minimis należy dostarczyć:

  • decyzje o przyznanych pomocach de minimis za ostatnie 3 lata,

  • załącznik 8,

  • załącznik 19.

  Kredyt Płynnościowy 2%
  dla ROLNIKA
  Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

   

  Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

  • do 50 ha – 100 tys. zł 
  • 50–100 ha – 200 tys. zł 
  • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

  Najważniejsze korzyści:

  • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
  • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
  • brak rozliczania wydatkowania,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

  Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49