• Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Produkt oferowany jest rolnikom, z przeznaczeniem na zakup bieżących środków do produkcji rolnej, stada obrotowego lub zakup usług związanych z prowadzoną przez nich działalnością rolniczą.

  Wymaga udokumentowania fakturami, rachunkami, umowami cywilnoprawnymi lub innymi dokumentami zaakceptowanymi przez Bank, w wysokości 60% udzielonej kwoty w ciągu 2 miesięcy od dnia wypłaty kredytu.

  Maksymalnie kredyt udzielany jest na 2 lata.

  Spłata może następować w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

  Dlaczego warto?

  Spłata do 2 lat
  Udokumentowanie fakturami min. 60%
  Dogodne raty

  Przydatne informacje

  Każdy Klient, posiadający gospodarstwo rolne, ubiegający się o kredyt wraz z wnioskiem i kwestionariuszem osobowym powinien dołączyć:
  • Najnowszy nakaz od podatku,
  • Zaświadczenie o braku zaległości wobec  KRUS  (Wnioskodawca + Współmałżonek),
  • Zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Gminy,
  • Najnowszą decyzję o płatnościach bezpośrednich,
  • Umowy dzierżawy (o ile są),
  • Umowy i harmonogramy kredytów w innych bankach, leasingi itp. (o ile są zobowiązania w Bankach innych, niż BS Łobżenica).

  Zaświadczenia z KRUS i UG ważne są 1 miesiąc od daty wystawienia.

  Szanowni Klienci

  W ramach podnoszenia bezpieczeństwa i jakości naszych usług informujemy o zmianie usługi powiadomień SMS-owych na szybszą i bezpieczniejszą usługę internetowej bramki SMSC. Od 20 lutego 2024 r. SMS-y wysyłane do Państwa, powiadomienia z systemu bankowości internetowej oraz SMS Bankingu będą identyfikowały się nazwą banku „BSLobzenica”.

  Jednocześnie informujemy, że do Państwa dyspozycji pozostanie numer telefonu, tj. +48 509 902 962, na który będą mogli Państwo jak dotychczas przesyłać polecenia dotyczące rachunku:
  R -rachunki
  W -ostatnie operacje
  O -oprocentowanie
  ? -spis komend.

  Wysłanie pustego SMS spowoduje otrzymanie informacji o NRB, saldzie oraz dostępnych środkach.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Banku.  Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49