• Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie lub zwiększenie majątku Kredytobiorcy, a w szczególności polegające m.in. na:

  • zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości,
  • na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego.

  Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy.

  Udział środków własnych Kredytobiorcy w przedsięwzięciu wynosić powinien minimum 20% wartości netto przedsięwzięcia.

  Kredyt udzielany jest na maksymalny okres 10 lat, dozwolony okres karencji w spłacie kapitału: 2 lata.

  Dlaczego warto?

  Spłata do 10 lat
  Udział władny 20%
  Karencja do 2 lat

  Szanowni Klienci

  W ramach podnoszenia bezpieczeństwa i jakości naszych usług informujemy o zmianie usługi powiadomień SMS-owych na szybszą i bezpieczniejszą usługę internetowej bramki SMSC. Od 20 lutego 2024 r. SMS-y wysyłane do Państwa, powiadomienia z systemu bankowości internetowej oraz SMS Bankingu będą identyfikowały się nazwą banku „BSLobzenica”.

  Jednocześnie informujemy, że do Państwa dyspozycji pozostanie numer telefonu, tj. +48 509 902 962, na który będą mogli Państwo jak dotychczas przesyłać polecenia dotyczące rachunku:
  R -rachunki
  W -ostatnie operacje
  O -oprocentowanie
  ? -spis komend.

  Wysłanie pustego SMS spowoduje otrzymanie informacji o NRB, saldzie oraz dostępnych środkach.

  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Banku.  Centrala Banku:

  tel. 67 286 00 51
  fax. 67 286 00 49

  Punkt Obsługi Klienta

  tel. 67 286 04 25

  Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49