Skip to main content
 • Kredyt z dopłatami do oprocentowania z linii Z

  Kredyt z dopłatami do oprocentowania z linii Z

  Kredyt inwestycyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczony może być wyłącznie na zakup użytków rolnych, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie rolnicze. Wszystko poza tym, np. zabudowania, nieużytki, łąki itp. mogą być sfinansowane środkami własnymi lub odrębnym kredytem. Pomoc udzielona przez ARiMR w formie dopłat do oprocentowania traktowana jest jako pomoc de minimis.

  Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

  Wykorzystanie kredytu wymaga udokumentowania 100 % kwoty kredytu.

  Wymagany minimalny udział środków własnych klienta stanowi  20% ceny zakupu ziemi.

  Warunkiem skorzystania z kredytu jest dostępność limitu dopłat przyznawanego przez ARiMR.

  Dlaczego warto?

  Okres spłaty do 15 lat
  Wkład własny 20%
  Dogodne spłaty

  Przydatne informacje

  Każdy Klient, posiadający gospodarstwo rolne, ubiegający się o kredyt wraz z wnioskiem i kwestionariuszem osobowym powinien dołączyć:
  • Najnowszy nakaz od podatku,
  • Zaświadczenie o braku zaległości wobec  KRUS  (Wnioskodawca + Współmałżonek),
  • Zaświadczenie o braku zaległości wobec Urzędu Gminy,
  • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • Najnowszą decyzję o płatnościach bezpośrednich,
  • Umowy dzierżawy (o ile są),
  • Umowy i harmonogramy kredytów w innych bankach, leasingi itp. (o ile są zobowiązania w   Bankach innych, niż BS Łobżenica),
  • Decyzje o uzyskanych pomocach de minimis w ostatnich 3 latach,

  -Dokumenty związane bezpośrednio z inwestycją, czyli:

  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości (grunty kupowane) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z Urzędu Gminy,
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów kupowanych działek,
  • umowa przedwstępna sprzedaży/zakupu ziemi.

  Zaświadczenia z KRUS i UG ważne są 1 miesiąc od daty wystawienia.

  Kredyt Płynnościowy 2%
  dla ROLNIKA
  Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

   

  Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

  • do 50 ha – 100 tys. zł 
  • 50–100 ha – 200 tys. zł 
  • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

  Najważniejsze korzyści:

  • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
  • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
  • brak rozliczania wydatkowania,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

  Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49