Skip to main content
 • Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy JUNIOR

  Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy JUNIOR

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy JUNIOR przeznaczony jest dla:

  • osób małoletnich do 13 roku życia: umowę podpisuje wyłącznie przedstawiciel ustawowy osoby małoletniej (rodzice, opiekun wyznaczony przez sąd lub kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy). Osoba małoletnia do czasu ukończenia 13 roku nie może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. Wszelkie czynności związane z prowadzeniem i korzystaniem z rachunku w zakresie zwykłego zarządu sprawuje przedstawiciel ustawowy małoletniego.
  • osób małoletnich powyżej 13 roku życia: umowę zawiera małoletni wraz z przedstawicielem ustawowym. Zgromadzonymi środkami samodzielnie dysponuje małoletni, o ile przestawiciel ustawowy nie wyrazi pisemnego sprzeciwu.
  • osób częściwo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych: prowadzone na zasadach obowiązujących dla małoletnich którzy nie przekroczyli 13 roku życia. Rachunek otwierany jest po okazaniu orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu.

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy JUNIOR prowadzony jest na preferencyjnych warunkach:

  • otwarcie rachunku: 0 zł.
  • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: 0 zł.
  • opłata za przelewy: 0 zł.
  • polecenie zapłaty: 0 zł.
  • opłata za wydanie i wznowienie karty płatniczej: 0 zł.
  • opłata miesięczna za używanie karty płatniczej: 0 zł.

  Dlaczego warto?

  Brak opłat
  Bezpłatny
  Pełna kontrola
  Do 13 roku życia
  Bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe

  Kredyt Płynnościowy 2%
  dla ROLNIKA
  Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

   

  Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

  • do 50 ha – 100 tys. zł 
  • 50–100 ha – 200 tys. zł 
  • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

  Najważniejsze korzyści:

  • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
  • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
  • brak rozliczania wydatkowania,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

  SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

  Centrala Banku:

  tel. 67 286 00 51
  fax. 67 286 00 49

  Punkt Obsługi Klienta

  tel. 67 286 04 25

  Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49