• Polecenie zapłaty

  Polecenie zapłaty

  Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma bezgotówkowego regulowania powtarzających się płatności takich jak: energia, gaz, czynsz, telefon czy ubezpieczenie. Dzięki poleceniu zapłaty Klient ma możliwość terminowego regulowania zobowiązań bez konieczności wizyty w Banku.

  Korzyści

  • Oszczędność czasu - możesz zapomnieć o kolejkach w banku, czy na poczcie i ginących formularzach wpłat, czy błędach w przelewach, ponieważ to bank będzie wypełniał to za Ciebie
  • Gwarancja terminowego płacenia rachunków - raz ustanowione Polecenie zapłaty jest aktywne do momentu anulowania polecenia

  Do obowiązków Klienta należy jedynie zapewnienie środków na rachunku w terminie realizacji płatności.

  Posiadacz rachunku w Banku Spółdzielczym w Łobżenicy we własnym zakresie udziela swojemu wierzycielowi zgody do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań.

  Ta forma rozliczeń może być stosowana jedynie w obrocie krajowym.

  Dlaczego warto?

  Oszczędność czasu
  Terminowość
  Bezpieczeństwo

  Centrala Banku:

  tel. 67 286 00 51
  fax. 67 286 00 49

  Punkt Obsługi Klienta

  tel. 67 286 04 25

  Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49