Skip to main content
  • Aktualności
  • Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

29-03-2024

Od 1 czerwca 2024 r. zacznie obowiązywać nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Łobżenicy. Zmiany w Regulaminie polegają na:

• Wprowadzeniu zapisów wynikających z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. Nowy obowiązek dla Banku związanego z weryfikacją w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, każdorazowo przed dokonaniem wypłaty w naszym Banku przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, sprawdzimy czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL, wstrzymamy wypłatę na 12 godzin.

• Dodanie nowej przyczyny wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez nas w przypadku umieszczenia klienta na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

• Zmiany porządkowe wynikające z ujednolicenia stosowanej terminologii i procesów (dodanie zapisów o standardowym bieżącym limicie pojedynczej operacji oraz maksymalnej wysokości limitu w bankowości elektronicznej, aktualizacji definicji usługi bankowości elektronicznej, systemu bankowości internetowej i mobilnej oraz zapisów o wykazie usług dostępnych w bankowości elektronicznej).

Jednolity tekst Regulaminu z uwzględnieniem opisanych zmian jest dostępny poniżej oraz w Centrali Banku oraz Punkcie Obsługi Klienta.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Pracownikami Banku.

 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Załącznik nr 1 do Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

 

 

Kredyt Płynnościowy 2%
dla ROLNIKA
Kredyt przeznaczony na bieżące finansowanie produkcji rolnej w celu poprawy płynności finansowej, w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Rosji wobec Ukrainy.

 

Nowe warunki stworzone zostały z myślą o producentach rolnych zagrożonych utratą płynności finansowej w 2023 roku i dotyczą kredytu płynnościowego z oprocentowaniem 2% w skali roku płatnym przez Kredytobiorcę. Udzielane są w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa:

  • do 50 ha – 100 tys. zł 
  • 50–100 ha – 200 tys. zł 
  • powyżej 100 ha – 400 tys. zł.

Najważniejsze korzyści:

  • oprocentowanie stałe 2% dzięki dopłatom do odsetek z ARiMR,
  • prowizja tylko 0,5% od kwoty udzielonego kredytu,
  • brak rozliczania wydatkowania,
  • okres spłaty do 60 miesięcy,
  • możliwość skorzystania do 30.06.2024 r.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Bank Spółdzielczy w Łobżenicy, ul. Wyrzyska 26, 89-310 Łobżenica, zarejestrowany pod nr KRS 0000147594 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 767-00-10-375, REGON 000495556, Kod BIC/SWIFT: POLUPLPR, tel. 67 286 00 51, fax. 67 286 00 49